Strona w budowie.

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że wyznaczone Zespoły Orzekające w dniach 09.03-24.03.2020r.  zostały odwołane w związku z zamknięciem poradni.

Rodzice dzieci, których sprawy miały być rozpatrywane w w/w terminach zostaną poinformowani telefonicznie o nowych terminach Zespołów po wznowieniu pracy Poradni.