Strona w budowie.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298
tel./fax 832-26-22
e-mail:ppp6@interia.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298
tel. 832-33-87
fax 832-38-51
e-mail:ppp-s@o2.pl