Strona w budowie.

Poniżej znajdują się linki, umożliwiające pobranie formularzy, z obowiązującymi w naszym Zespole Poradni drukami:

Opinia o uczniu (plik pdf)

Opinia o uczniu (plik doc)

Zachęcamy do korzystania z druków aktywnych (plików pdf, które możecie Państwo wypełniać bezpośrednio na komputerze):

Opinia o uczniu (druk aktywny)

Uwaga! W celu zapisanie wypełnionego druku aktywnego najlepiej jest wykorzystać opcję „wydruku do pliku pdf” i opisać go umieszczając imię i nazwisko opisywanego dziecka/ucznia w tytule.