Poradnia dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi wchodząca w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 jest poradnią specjalistyczną.

Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów.

Nasi pracownicy oprócz podstawowych specjalizacji posiadają również dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

Mirosław Kaczyński, p.o. dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, pedagog
miroslaw.kaczynski@zppp2.pl

Magdalena Rudzińska – wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, pedagog
magdalena.rudzinska@zppp2.pl

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast