W ramach Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi działają następujące zespoły diagnostyczne:

Ponadto w Poradni oferujemy następujące rodzaje terapii: 

Rozmiar czcionki
Kontrast