Drogi Rodzicu!

Masz dużo obowiązków?

Jesteś zmęczona/y?

Masz w sobie tak wiele emocji, że trudno Tobie pomieścić emocje swojego dziecka?

Jeżeli choć na jedno z powyższych pytań odpowiadasz TAK – mamy dla Ciebie ofertę 🙂

Ważne jest, aby nauczyć się wspierać siebie. Gdy my jesteśmy zadbani, możemy dbać o innych. O nasze dzieci.

Zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów posługujących się językiem ukraińskim
do skorzystania z okazji nauczenia się
praktycznych sposobów radzenia sobie ze stresem.

Program zajęć „Self Help+” obejmuje 5 spotkań i został opracowany przez WHO. Zajęcia będą prowadzić osoby przeszkolone.

Spotkania będą odbywać się w:

W ZPPP 2 ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298

W dni 7.11 0 16.00

w każdy kolejny wtorek

Prosimy o wysłanie SMS „chcę wziąć udział w zajęciach SH” pod numerem telefonu:

883 197 098

Pomagając sobie, pomagasz swojemu dziecku!

Дорогі батьки!

У вас багато обов’язків?

Ви втомлені?

У вас всередині так багато емоцій, що вам важко вмістити емоції вашої дитини?

Якщо ви відповіли ТАК хоча б на одне з цих питань – у нас є пропозиція для вас .

Важливо навчитися підтримувати себе. Коли ми піклуємося про себе, ми можемо піклуватися про інших. Про наших дітей.

Ми запрошуємо всіх батьків/опікунів, які розмовляють українською мовою

скористатися можливістю навчитися

практичним способам подолання стресу.

Програма занять „Self Helf+” складається з 5 зустрічей і була розроблена ВООЗ. Заняття проводитимуть кваліфіковані фахівці.

Зустрічі відбуватимуться :

У ZPPP 2 ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298
61-469 Poznań

Перша зустріч 07.11 о 16.00

Наступні о Вівторках о 16.00

Будь ласка, надішліть текстове повідомлення „Я хотів би взяти участь у заняттях з SH+” на номер телефону:

883 197 098

Допомагаючи собі, ви допомагаєте своїй дитині!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Sieci Wsparcia Surdopedagogów i Surdopsychologów z terenu województwa wielkopolskiego.

Spotkanie odbędzie się dnia 18 maja w godz. 10:00 – 13:00 w tutejszej Poradni (budynek PPP-S, sala nr 12). Temat:

Testy pedagogiczne w diagnozie surdopedagogicznej (ujęcie praktyczne).

Spotkanie poprowadzi Pani Marta Wabińska z PPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Serdecznie zapraszamy!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu zaprasza tyflopedagogów ze szkół i przedszkoli na II spotkanie stacjonarne Grupy Wsparcia Tyflopedagogów z terenu miasta Poznania, poświęcone edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. 

  Spotkanie odbędzie się dnia 18.04.2023 r. o godzinie 16.30 w tutejszej Poradni w sali nr 12. Osobami prowadzącymi będą tyflopedagodzy Poradni: p. Marzena Nowak (rehabilitant wzroku słabowidzących) i Paulina Kalka (psycholog).

Tematem najbliższego spotkania będzie problematyka doradztwa zawodowego dla uczniów słabowidzących oraz bieżące sprawy dotyczące uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. 

Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń zawodowych, poszerzania wiedzy i umiejętności, integracji środowiska specjalistów, a także konsultowania bieżących problemów uczniów słabowidzących znajdujących się pod opieką naszej Poradni. 

Proszę o imienne potwierdzenie udziału tyflopedagoga Państwa Przedszkola / Szkoły w spotkaniu – proponujemy kontakt drogą mailową: marzena.nowak@zppp2.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel.: 61 670 40 37 lub 539678006.

Zapraszamy serdecznie 

Dyrektor Poradni  – Lucyna Karbowiak oraz tyflopedagodzy: Marzena Nowak i Paulina Kalka

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi  Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu zaprasza na 28 warsztaty tyflopedagogów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Województwa Wielkopolskiego, które odbędą się dnia 20.04.2023 r. (czwartek), o godzinie 10.00 w tutejszej Poradni, w sali nr 12.

Program warsztatów:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Diagnoza tyflopedagogiczna w poradni psychologiczno – pedagogicznej – wprowadzenie.
 3. Dokumentacja medyczna – znaczenie w diagnozie tyflopedagogicznej. Analiza dokumentacji – przykłady.
 4. Wywiad – część dotycząca zdrowia/ stanu wzroku.
 5. Przerwa.
 6. Ćwiczenia warsztatowe – analiza diagnoz medycznych, wyników badań specjalistów w celu wstępnego rozpoznania możliwości i potrzeb dziecka/ zaplanowania badania tyflopedagogicznego.
 7. Informacje bieżące.

Zapraszamy serdecznie

Dyrektor Poradni Lucyna Karbowiak oraz tyflopedagodzy: Paulina Kalka i Marzena Nowak.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, wchodząca w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Psychologów/Pedagogów szkół/przedszkoli specjalnych/integracyjnych, klas terapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1.

Plan spotkania:

 1. Powitanie i zwiedzanie szkoły.
 2. Prelekcja online na temat: ,, Nie takie straszne dojrzewanie”. Prowadząca
  Małgorzata Wojnarowska Nowak (OSW Wschowa).
 3. Omówienie spraw bieżących.

Terminy kolejnych spotkań: 20.03.2023 r. -XXXVII LO ul. Klaudyny Potockiej 38 15.05.2023r.-ZPPP nr 2, ul. 28 czerwca 1956 r. nr.296/298

Serdecznie zapraszam
Lucyna Karbowiak
Dyrektor ZPPP2 w Poznaniu

Warsztaty dla tyflopedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na doskonalenie warsztatu pracy tyflopedagoga poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W roku szkolnym 2022/2023 odbędą się 2 warsztaty.

Termin pierwszego warsztatu: 1 grudnia 2022 roku o godz. 10:00.

Zgłoszenie chęci udziału w warsztacie prosimy przesyłać na adres email: paulina.kalka@zppp2.pl.

Spotkania adresowane są do tyflopedagogów realizujących zajęcia rewalidacyjne w przedszkolach i szkołach z dziećmi/ uczniami słabowidzącymi i niewidomymi znajdującymi się pod opieką tutejszej Poradni. 

Celem spotkań jest tworzenie przestrzeni i warunków wsparcia dla specjalistów – tyflopedagogów, w tym między innymi umożliwienie: 

 • wymiany doświadczeń,
 • doskonalenia warsztatu pracy,
 • integracji nauczycieli – tyflopedagogów, zajmujących się terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową.

Cele grupy wsparcia realizowane są poprzez m.in.:

 • organizowanie w tutejszej Poradni spotkań poświęconych omówieniu bieżących spraw/ trudności w pracy tyflopedagogicznej,
 • tworzenie warunków do dzielenia się wiedzą i wspólnego poszukiwania rozwiązań zgłaszanych problemów,
 • zapoznawanie uczestników z narzędziami do diagnozy i terapii tyflopedagogicznej, 
 • organizowanie spotkań ze specjalistami, przedstawicielami organizacji, związków, fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową,
 • organizowanie spotkań Grupy w poznańskich placówkach, celem poznania pracy tyflopedagoga w konkretnym przedszkolu lub szkole.

Poradnia oferuje ponadto tyflopedagogom możliwość indywidualnej konsultacji telefonicznej, e-mailowej i osobistej w zakresie pomocy dzieciom i uczniom słabowidzącym i niewidomym.

Termin I spotkania: 15 listopada 2022r., godz. 16:30.

Osoby prowadzące:

Paulina Kalka, psycholog, tyflopedagog

Marzena Nowak, pedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzorku osób słabowidzących

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu na adres e-mail: marzena.nowak@zppp2.pl

Następna strona »
Rozmiar czcionki
Kontrast