Coaching dla rodzica
Doświadczenie niepokojącego zachowania u dziecka czy też poczucie bezradności w obliczu różnego rodzaju trudności w relacjach rodzinnych jest często motywacją do szukania wsparcia u specjalisty – psychologa, psychoterapeuty lub coacha. Czym w takim razie różni się praca z coachem od tej z psychoterapeutą?

Czym jest coaching rodzicielski?
Coaching rodzicielski ma charakter rozwojowy – skupia się na teraźniejszości i tym co chcemy w niej zrobić. Nie analizujemy w nim przeszłości, nie skupiamy się na tym co było, czy mogło być prawdopodobną przyczyną danego problemu. Coaching skupia się na proaktywności rodzica, zarówno w określaniu jak i wdrażaniu zmian. Coach nie jest tu doradcą, nie podaje gotowych rozwiązań, natomiast dzięki nieoceniającej postawie, uważnemu słuchaniu i odpowiednim pytaniom pomaga rodzicowi uzyskać świadomość i znaleźć samemu, zgodnie z własnym systemem wartości, odpowiedzi na dręczące pytania. Dobrobyt, świadomość, rozwój i szczęście rodzica ma bezpośredni wpływ na stan dziecka. Dlatego ideą coachingu jest rozpoczynanie zmian od siebie, aby świadomie wpływać na swoje życie – dzieci, rodzinę, relacje, ale także inne obszary jak np. zmiany zawodowe, powrót do pracy. 

Przebieg sesji: 
Sesja coachingowa ma charakter spotkania 1:1 trwającego około godzinę. Z pierwszego spotkania może się przerodzić w proces pracy rozwojowej  w danym obszarze w formie regularnych cyklicznych spotkań. 

Osoba prowadząca: Magdalena Rzepapsycholog, coach, pedagog specjalny. 

Informacje dodatkowe oraz szczegółowe warunki kwalifikacji pod nr tel. 61 670 40 37 lub e-mail: magdalena.rzepa@zppp2.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast