Do budynku PPP6 prowadzi jedno wejście główne, poradnia posiada również wejście boczne – ewakuacyjne. Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.  Do ściany przymocowana jest również poręcz.

Dla matek z wózkami dziecięcymi i osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Sekretariat znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. 

Toaleta dla pacjentów Poradni znajduje się na parterze. Nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniach poradni nie ma specjalnych oznaczeń, ani sygnalizatorów dla osób słabowidzących lub niedosłyszących. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W sytuacji, gdy rodzic dziecka jest osobą słabowidzącą lub słabosłyszącą, do lepszej komunikacji istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalistów pracujących w PPP-S (tyflopedagoga, surdopedagoga) po uprzednim umówieniu wizyty. 

Osoby z wadą słuchu, których niepełnosprawność nie pozwala na swobodne korzystanie z telefonu, mogą kontaktować się z pracownikami poradni za pomocą wiadomość e-mail lub smsów. 

W Poradni nie ma pętli indukcyjnych.  

Rozmiar czcionki
Kontrast