Do budynku PPP-S prowadzi jedno wejście główne oraz wejście boczne – ewakuacyjne. Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, przy którym jest poręcz.

Dla matek z wózkami dziecięcymi i osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza i pomieszczeń na parterze prowadzą 3-stopniowe schody, na których zamontowano pas dla wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Sekretariat znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia.

Toaleta dla pacjentów Poradni, w tym osób niepełnosprawnych, znajduje się na parterze. Przy misce ustępowej jest poręcz.

Przewijak dla niemowląt znajduje się na parterze, w toalecie dla pacjentów Poradni.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niewidomych i słabowidzących, w budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe i w druku powiększonym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dla osób głuchych i niedosłyszących, na drzwiach wejściowych zamontowano sygnalizator wizualny – lampkę zapalającą się w trakcie uruchamiania się mechanizmu otwierania drzwi wejściowych.

W PPP-S jest zatrudniona specjalistka (psycholog, surdopedagog) znająca polski język migowy. Klienci Poradni mogą korzystać z jej pomocy w kontaktach z pozostałymi pracownikami bezpłatnie, po uprzednim umówieniu wizyty.

Osoby z wadą słuchu, których niepełnosprawność nie pozwala na swobodne korzystanie z telefonu, mogą kontaktować się z pracownikami poradni za pomocą wiadomość e-mail lub smsów.

W Poradni nie ma pętli indukcyjnych.

Rozmiar czcionki
Kontrast