Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do spotkań zawodowych dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami słabosłyszącymi w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach lub oddziałach integracyjnych.

Adresatem oferty są nauczyciele szkół podstawowych (nauczyciele współorganizujący oraz prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowi).

Celem grupy jest umożliwienie wymiany doświadczeń, użytecznych informacji, szukanie wspólnych rozwiązań trudnych sytuacji napotykanych w pracy z uczniem słabosłyszącym. Spotkania grupy mają stanowić miejsce, w którym będzie można wspólnie przeanalizować konkretne sytuacje i poszukać optymalnych ich rozwiązań. Grupa ma również stwarzać możliwość zdobywania nowej wiedzy, poszerzania kompetencji zawodowych poprzez organizowanie spotkań samokształceniowych oraz form warsztatowych z zaproszonymi specjalistami.

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter organizacyjny (ustalanie potrzeb grupy, tematyki i harmonogramu spotkań) i odbędzie się w formie on-line 12.01.2022 r. o godz.16.00.

Osoby prowadzące:

Małgorzata Falak – pedagog, surdopedagog

Agnieszka Piotrowska – psycholog, logopeda, surdopedagog

Osoby zainteresowane uczestniczeniem prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 5.01.2022r. na adres: agnieszka.piotrowska@zppp2.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast