Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu zaprasza tyflopedagogów ze szkół i przedszkoli na II spotkanie stacjonarne Grupy Wsparcia Tyflopedagogów z terenu miasta Poznania, poświęcone edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. 

 Spotkanie odbędzie się dnia 18.04.2023 r. o godzinie 16.30 w tutejszej Poradni w sali nr 12. Osobami prowadzącymi będą tyflopedagodzy Poradni: p. Marzena Nowak (rehabilitant wzroku słabowidzących) i Paulina Kalka (psycholog).

Tematem najbliższego spotkania będzie problematyka doradztwa zawodowego dla uczniów słabowidzących oraz bieżące sprawy dotyczące uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. 

Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń zawodowych, poszerzania wiedzy i umiejętności, integracji środowiska specjalistów, a także konsultowania bieżących problemów uczniów słabowidzących znajdujących się pod opieką naszej Poradni. 

Proszę o imienne potwierdzenie udziału tyflopedagoga Państwa Przedszkola / Szkoły w spotkaniu – proponujemy kontakt drogą mailową: marzena.nowak@zppp2.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel.: 61 670 40 37 lub 539678006.

Zapraszamy serdecznie 

Dyrektor Poradni  – Lucyna Karbowiak oraz tyflopedagodzy: Marzena Nowak i Paulina Kalka

.

Rozmiar czcionki
Kontrast