Grupa wsparcia tyflopedagogów szkolnych i przedszkolnych miasta Poznań

  • 18.04.2023 r. godzina 16.30 , miejsce: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu.

Warsztaty tyflopedagogów PPP województwa wielkopolskiego

  • 20.04.2023 r., godzina 10.00, miejsce: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu.

Sieć współpracy pedagogów/psychologów przedszkoli/szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych miasta Poznań;

  • 22.02.2023 r. godz. 9.00, miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. Żniwna 1, Poznań,
  • 20.03.2023 r. godz. 9.00, miejsce: XXXVII LO, ul. Klaudyny Potockiej 38, Poznań,
  • 15.05.2023 r. godzina 9.00, miejsce: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu.

Grupa wsparcia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z uczniami słabosłyszącymi:

  • 29.03.2023r. godz. 16:00, miejsce: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu,
  • 24.05.2023r. godz. 16:00, miejsce: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu.

Grupa wsparcia dla surdopsychologów i surdopedagogów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

  • 17.11.2022r., godz. 13:30, miejsce: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu,
  • 16.02.2023r., godz. 10:00, miejsce: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu,
  • 18.05.2023r., godz. 10:00, miejsce: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu.
Rozmiar czcionki
Kontrast