W ramach poszerzania wsparcia dla placówek przedszkolnych, będących pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, oferujemy konsultacje w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w zakresie wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. Potrzebę konsultacji prosimy zgłaszać na adres e-mail (magdalena.jaczkowska@zppp2.pl) podając imię i nazwisko, nazwę placówki oraz numer telefonu.

Osoba do kontaktu: Magdalena Jaczkowska, psycholog e-mail: magdalena.jaczkowska@zppp2.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast