Zaburzenie przetwarzania sensorycznego lub inaczej dysfunkcja integracji sensorycznej pojawia się w momencie, gdy mózg niepoprawnie przetwarza informacje sensoryczne pochodzące z własnego ciała lub z otoczenia. 

Może objawiać się w różny sposób, u każdej osoby może przyjmować odmienną postać i nasilenie w zależności od stanu psychofizycznego osoby. 

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego może współistnieć z różnymi innymi  zespołami, jak np. m.in. zespół deficytu uwagi, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół Aspergera, autyzm, zespół  Downa, alkoholowy zespół płodowy, zespół łamliwego chromosomu X, rozszczep kręgosłupa, całościowe zaburzenia rozwoju.

Najczęstsze objawy dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci dotyczą nieprawidłowej reakcji na bodźce. Są to m.in. niewłaściwe reakcje na dotyk, za niski lub zbyt wysoki poziom uwagi i aktywności, zaburzenia koordynacji ruchowej, opóźnienia w rozwoju ruchowym, rozwoju mowy, trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania, brak samoakceptacji lub poczucia własnej wartości.

Konsultacje SI – w przypadku braku miejsca na terapii lub zdiagnozowanych deficytów przetwarzania wrażeń istnieje możliwość objęcia dziecka pomocą w formie spotkań konsultacyjnych odbywających się jeden raz w miesiącu lub rzadziej, w zależności od aktualnej ilości przyjętych dzieci.Zajęcia mają na celu monitorowanie zmian w przebiegu procesów integracji sensorycznej i umożliwiają przekazywanie rodzicom/opiekunom dalszych zaleceń terapeutycznych do pracy z dzieckiem w domu.

Porady – w nagłych sytuacjach dotyczących sensomotorycznego funkcjonowania naszych podopiecznych, służymy wsparciem ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom.

Osoby prowadzące:

Katarzyna Dowdo –  pedagog specjalny; terapeuta integracji sensorycznej II stopnia; terapeuta ręki; terapeuta wczesnej interwencji rozwoju małego dziecka; terapeuta metody Johansena; terapeuta zajęciowy. 

Małgorzata Juszczak – pedagog-terapeuta; terapeuta integracji sensorycznej ll stopnia.

Informacje dodatkowe oraz szczegółowe warunki kwalifikacji pod nr tel. 61 670 40 37 lub e-mail: katarzyna.dowdo@zppp2.pl i malgorzata.juszczak@zppp2.pl.

Artykuł na temat zaburzeń przetwarzania sensorycznego Pani Katarzyny Kozielskiej można przeczytać tutaj. Polecamy!

Rozmiar czcionki
Kontrast