Poniżej znajdują się linki, umożliwiające pobranie formularzy, z obowiązującymi w naszym Zespole Poradni drukami:

Opinia o uczniu na Zespół Orzekający (plik pdf)

Opinia o uczniu na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (plik pdf)

Informacja o uczniu (plik pdf)

Opinia o dziecku – dla przedszkola (plik doc)

Ankieta dla nauczyciela – dyskalkulia (plik pdf)

Ankieta dla nauczyciela – dysleksja (plik pdf)

Wniosek Dyrektora szkoły o indywidualny program lub tok nauki (plik pdf)

Wniosek Dyrektora szkoły – Specyficzne trudności w uczeniu się (szkoły ponadpodstawowe) (plik pdf)

Rozmiar czcionki
Kontrast