Poradnia dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi wchodząca w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 jest poradnią specjalistyczną.

Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów.

Nasi pracownicy oprócz podstawowych specjalizacji posiadają również dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

Lucyna Karbowiak – dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, pedagog
lucyna.karbowiak@zppp2.pl

Alicja Gudańska-Walkowska – wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, psycholog
alicja.gudanska.walkowiak@zppp2.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast