Poradnia dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi wchodząca w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 jest poradnią specjalistyczną.

Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów.

Nasi pracownicy oprócz podstawowych specjalizacji posiadają również dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

Lucyna Karbowiak – dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, pedagog
lucyna.karbowiak@zppp2.pl

Godziny konsultacji: wtorek,  godz. 15:00-17:00 (po uprzednim umówieniu)

Zuzanna Szczepańska – wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, psycholog
zuzanna.szczepanska@zppp2.pl

Godziny konsultacji: poniedziałek,  godz. 08:00-09:00 (po uprzednim umówieniu)

Rozmiar czcionki
Kontrast