Danuta Kuras – oligofrenopedagog, pedagog, neurologopeda
Adres e-mail: danuta.kuras@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym, diagnozą i terapią logopedyczną / neurologopedyczną (wady artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy, afazja rozwojowa, mowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, stymulacja pamięci i percepcji słuchowej), wsparciem dzieci i młodzieży w zakresie trudności szkolnych i udzielaniem rodzicom / opiekunom porad dotyczących problemów wychowawczych i edukacyjnych oraz związanych z rozwojem mowy dzieci. Ponadto, wykonuję badania logopedyczne dzieci znajdujących się pod opieka Zespołu ds. Niepełnosprawności Wzrokowej i Niepełnosprawności Intelektualnej.

Rozmiar czcionki
Kontrast