W ramach Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi działają następujące zespoły diagnostyczne:

Oferta terapeutyczna dla dzieci i młodzieży:

Oferta dla rodziców:

Oferta dla placówek:

Rozmiar czcionki
Kontrast