Urszula Brzozowska – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog specjalny.
Adres e-mail: urszula.brzozowska@zppp2.pl

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii ericksonowskiej oraz diagnozy psychologicznej. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością ruchową oraz wsparciem psychologicznym dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Hanna Gawrońska – psycholog, psychoterapeuta.
Adres e-mail: hanna.gawronska@zppp2.pl

Zajmuje się diagnozą systemu rodzinnego i terapią rodziny; poradnictwem wychowawczym i wsparciem w komunikacji ze szkołą. Współpracuje z psychologami i pedagogami szkolnymi, prowadząc także mediacje niezbędne dla dobrego współdziałania wszystkich członków systemu społecznego, w którym funkcjonuje dziecko. Udziela pomocy dorosłym, dzieciom i młodzieży (do lat 18). Ukończyła studia psychologiczne i liczne kursy specjalistyczne, w szczególności związane ze Szkołą dla rodziców, którą prowadziła w Poradni przez kilka lat. Pracuje w systemie poznawczo-behawioralnym.

Anna Grygiel-Łętowska – psycholog, psychoterapeuta.
Adres e-mail: anna.grygiel.letowska@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Udziela także konsultacji i porad dla rodziców dzieci i nauczycieli. Prowadzi również psychoterapię indywidualną dla młodzieży oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci znajdujących się pod opieką Poradni.

Magdalena Jaczkowska – psycholog.
Adres e-mail: magdalena.jaczkowska@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz niepełnosprawnych ruchowo. Udziela wsparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. Ukończyła studium psychoterapii dzieci i młodzieży.

Paulina Kalka – psycholog, tyflopedagog, terapeuta SI.
Adres e-mail: paulina.kalka@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się konsultacją, diagnozą i terapią psychologiczną, tyflopedagogiczną, sensomotoryczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Udziela wsparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Agnieszka Piotrowska – psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog.
Adres e-mail: agnieszka.piotrowska@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży z wadą słuchu, terapią logopedyczną, wspieraniem rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w szczególności w obszarze funkcji słuchowo – językowych), wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz poradnictwem wychowawczym dla rodziców.

Magdalena Rzepa – psycholog, coach, pedagog specjalny.
Adres e-mail: magdalena.rzepa@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspieraniem rozwoju ich funkcji intelektualnych w formie indywidualnej terapii. Prowadzi też działania wspierające rodziców w postaci konsultacji psychologicznych i coachingu dla rodzica. W obszarze jej szczególnych zainteresowań jest wpływ rozwoju osobistego rodziców na rozwój dzieci.

Anastasiia Voichuk  – psycholog.
Adres e-mail: anastasiia.voichuk@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i uczniów. Udziela konsultacji i porad dla rodziców. Na terenie placówki służy pomocą dla cudzoziemców przybywających z zagranicy Polski. Swobodnie komunikuje się w języku ukraińskim oraz rosyjskim. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i uzyskała stopień magistra psychologii.

В Консультаційному центрі займається психологічною діагностикою дітей та студентів. Надає консультації та поради батькам дітей. На території закладу надає допомогу іноземцям, які прибувають з-за кордону до Польщі. Вільно спілкується українською та російською мовами. Закінчила університет ім Адама Міцкевича, здобула ступінь магістра психології.

dr Anna Wiśniewska-Jankowska – psycholog, pedagog, surdopedagog i specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (nurt psychodynamiczny).
Adres e-mail: anna.wisniewska.jankowska@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży z wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz udzielaniem wsparcia psychologicznego rodzicom dzieci znajdujących się pod opieką tutejszej placówki. Swobodnie komunikuje się polskim języku migowym. Łączy praktykę kliniczną z działalnością dydaktyczną, naukową i popularyzatorską.

Rozmiar czcionki
Kontrast