Hanna Gawrońska – psycholog, psychoterapeuta.
Adres e-mail: hanna.gawronska@zppp2.pl

Zajmuje się diagnozą systemu rodzinnego i terapią rodziny; poradnictwem wychowawczym i wsparciem w komunikacji ze szkołą. Współpracuje z psychologami i pedagogami szkolnymi, prowadząc także mediacje niezbędne dla dobrego współdziałania wszystkich członków systemu społecznego, w którym funkcjonuje dziecko. Udziela pomocy dorosłym, dzieciom i młodzieży (do lat 18). Ukończyła studia psychologiczne i liczne kursy specjalistyczne, w szczególności związane ze Szkołą dla rodziców, którą prowadziła w Poradni przez kilka lat. Pracuje w systemie poznawczo-behawioralnym.

Anna Grygiel-Łętowska – psycholog, psychoterapeuta.
Adres e-mail: anna.grygiel.letowska@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Udziela także konsultacji i porad dla rodziców dzieci i nauczycieli. Prowadzi również psychoterapię indywidualną dla młodzieży oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci znajdujących się pod opieką Poradni.

dr Anna Wiśniewska-Jankowska – psycholog, pedagog, surdopedagog i specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (nurt psychodynamiczny).
Adres e-mail: anna.wisniewska.jankowska@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży z wadami słuchu, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz udzielaniem wsparcia psychologicznego rodzicom dzieci znajdujących się pod opieką tutejszej placówki. Swobodnie komunikuje się polskim języku migowym. Łączy praktykę kliniczną z działalnością dydaktyczną, naukową i popularyzatorską

Rozmiar czcionki
Kontrast