PLAN SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

(1) SPOTKANIE 1 | 17 listopada 2022r., godz. 13:30 – 16:30

  • WYKŁAD: Zastosowanie Testu Leksyka PJM-PL w diagnozie uczniów niesłyszących komunikujących się zarówno w języku polskim, jak i polskim języku migowym – prezentacja narzędzia.

Osoby prowadzące:

  • prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska Pietrzak (językoznawca, surdoglottodydaktyk, lektor języka polskiego jako obcego i drugiego);
  • dr Anna Wiśniewska-Jankowska (psycholog, surdopsycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży).

(2) SPOTKANIE 2 | 16 lutego 2023r., godz. 10:00 – 13:00

  • WARSZTATY: Dobór narzędzi psychometrycznych i prób klinicznych w procesie diagnozy uczniów z wadą słuchu. Praca na case study.

Osoba prowadząca:

  • dr Anna Wiśniewska-Jankowska (psycholog, surdopsycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży).

(3) SPOTKANIE 3 | 18 maja 2022r., godz. 10:00 – 13:00.

  • WYKŁAD: Rodzaje urządzeń wspomagających słyszenie.

Osoba prowadząca: w trakcie ustaleń.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu na adres e-mail: anna.wisniewska.jankowska@zppp2.pl.

Rozmiar czcionki
Kontrast