PLAN SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022do pobrania tutaj

(1) SPOTKANIE 1 | 10 stycznia 2021r., godz. 13:30 – 16:30

  • WYKŁAD: Ocena poziomu rozumienia mowy w szumie u uczniów słabosłyszących za pomocą Polskiego Pediatrycznego Testu Typu Matrix autorstwa profesora Edwarda Ozimka.

Osoba prowadząca:

  • mgr Karolina Zienkiewicz (pedagog, neuroterapeuta, certyfikowany psychotraumatolog, spec. w zakresie diagnostyki słuchu oraz badań obiektywnych, spec. diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. PROVIDER SSP SAFE AND SOUND PROTOCOL, PRIVIDER FOCUS SYSTEM ILS TERAPEUTA EMDR, TERAPEUTA BRAINSPOTTING SZKOLENIOWIEC POLSKIEGO PEDIATRYCZNEGO TESTU ZDANIOWEGO CZŁONEK IGAPS (INTERNATIONAL GUILD OF AUDITORY PROCESSING SPECIALISTS)).
  • CZĘŚĆ WARSZTATOWA: przedstawienie się poszczególnych członków grupy i rozmowa na temat potrzeb dotyczących dalszego kierunku podejmowanych przez „Sieć” działań.

(2) SPOTKANIE 2 | 7 marca 2021r., godz. 11:00 – 14:00

  • WYKŁAD: Zastosowanie Testu Leksyka PJM-PL w diagnozie uczniów niesłyszących komunikujących się zarówno w języku polskim, jak i polskim języku migowym – prezentacja narzędzia.

Osoby prowadzące:

  • prof. Marta Wrześniewska Pietrzak (językoznawca, surdoglottodydaktyk, lektor języka polskiego jako obcego i drugiego);
  • dr Anna Wiśniewska-Jankowska (psycholog, surdopsycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży).
  • CZĘŚĆ WARSZTATOWA: rozmowa na temat użyteczności różnych narzędzi psychologicznych służących do oceny poziomu funkcjonowania poznawczego w diagnozie uczniów słabosłyszących i niesłyszących.

(3) SPOTKANIE 3 | 16 maja 2021r., godz. 11:00 – 14:00.

  • WYKŁAD: Nowoczesne zasady kwalifikacji dzieci do implantacji ślimakowych.

Osoba prowadząca: w trakcie ustaleń.

  • CZĘŚĆ WARSZTATOWA: dyskusja na temat sposobu formułowania zaleceń w przypadku przygotowywania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu na adres e-mail: anna.wisniewska.jankowska@zppp2.pl.

Rozmiar czcionki
Kontrast