Uprzejmie informujemy, że dnia 25 kwietnia b.r. w ZPPP nr 2 odbędzie się zjazd członków Wielkopolskiej Sieci Współpracy Surdopsychologów i Surdopedagogów.

W ramach spotkania wykład i warsztaty poprowadzi Pani mgr Karolina Zienkiewicz  (pedagog, neuroterapeuta, certyfikowany psychotraumatolog, spec. w zakresie diagnostyki słuchu oraz badań obiektywnych, spec. diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. PROVIDER SSP SAFE AND SOUND PROTOCOL, PRIVIDER FOCUS SYSTEM ILS TERAPEUTA EMDR, TERAPEUTA BRAINSPOTTING SZKOLENIOWIEC POLSKIEGO PEDIATRYCZNEGO TESTU ZDANIOWEGO CZŁONEK IGAPS (INTERNATIONAL GUILD OF AUDITORY PROCESSING SPECIALISTS).

Temat: Ocena poziomu rozumienia mowy w szumie u uczniów słabosłyszących za pomocą Polskiego Pediatrycznego Testu Typu Matrix autorstwa profesora Edwarda Ozimka.

Serdecznie zapraszamy!

Rozmiar czcionki
Kontrast