Spotkania adresowane są do tyflopedagogów realizujących zajęcia rewalidacyjne w przedszkolach i szkołach z dziećmi/ uczniami słabowidzącymi i niewidomymi znajdującymi się pod opieką tutejszej Poradni. 

Celem spotkań jest tworzenie przestrzeni i warunków wsparcia dla specjalistów – tyflopedagogów, w tym między innymi umożliwienie: 

  • wymiany doświadczeń,
  • doskonalenia warsztatu pracy,
  • integracji nauczycieli – tyflopedagogów, zajmujących się terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową.

Cele grupy wsparcia realizowane są poprzez m.in.:

  • organizowanie w tutejszej Poradni spotkań poświęconych omówieniu bieżących spraw/ trudności w pracy tyflopedagogicznej,
  • tworzenie warunków do dzielenia się wiedzą i wspólnego poszukiwania rozwiązań zgłaszanych problemów,
  • zapoznawanie uczestników z narzędziami do diagnozy i terapii tyflopedagogicznej, 
  • organizowanie spotkań ze specjalistami, przedstawicielami organizacji, związków, fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • organizowanie spotkań Grupy w poznańskich placówkach, celem poznania pracy tyflopedagoga w konkretnym przedszkolu lub szkole.

Poradnia oferuje ponadto tyflopedagogom możliwość indywidualnej konsultacji telefonicznej, e-mailowej i osobistej w zakresie pomocy dzieciom i uczniom słabowidzącym i niewidomym.

Termin I spotkania: 15 listopada 2022r., godz. 16:30.

Osoby prowadzące:

Paulina Kalka, psycholog, tyflopedagog

Marzena Nowak, pedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzorku osób słabowidzących

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu na adres e-mail: marzena.nowak@zppp2.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast