Małgorzata Falak – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, wieloletni nauczyciel nauczania początkowego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej.
Adres e-mail: malgorzata.falak@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i uczniów z wadą słuchu oraz terapią pedagogiczną  uczniów z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki (w zakresie pierwszego etapu edukacyjnego). Prowadzi konsultacje i szkolenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole oraz dla rad pedagogicznych na temat „Optymalizowania warunków kształcenia uczniów z wadą słuchu uczących się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych”. Opiekuje się studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne w tutejszej Poradni.

Agnieszka Piotrowska – psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog.
Adres e-mail: agnieszka.piotrowska@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży z wadą słuchu, terapią logopedyczną, wspieraniem rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w szczególności w obszarze funkcji słuchowo – językowych), wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz poradnictwem wychowawczym dla rodziców.

Rozmiar czcionki
Kontrast