Opieką terapeutyczną obejmujemy dzieci z niepełnosprawnością pozostające pod opieką naszej Poradni. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej.

Naszą ofertę adresujemy do dzieci 5-6 letnich oraz uczniów szkoły podstawowej.

Celem prowadzonej terapii jest wspomaganie procesów uwagi, myślenia i pamięci, umiejętności słuchowo – językowych, funkcji wzrokowo – przestrzennych oraz umiejętności manualnych, w tym grafomotorycznych.

Systematyczne uczestnictwo dziecka w zajęciach pozwala wzmocnić jego gotowość
do podejmowania aktywności zadaniowej oraz poprawia zdolność współpracy.

W trakcie spotkań z psychologiem nacisk położony jest na poszukiwanie i rozwijanie zasobów dziecka, usprawnianie obszarów zaburzonych i deficytowych, kształtowanie kompetencji w sferze emocjonalno – społecznej oraz rozwijanie pozytywnej, adekwatnej samooceny. 

W pracy terapeutycznej wykorzystywane są m. in. programy i pomoce do usprawniania percepcji, uwagi, pamięci wzrokowej i słuchowej, zapamiętywania, myślenia, integracji percepcyjno – motorycznej, analizy wzrokowo – przestrzennej, kompetencji w sferze emocjonalno – społecznej oraz inne w zależności od potrzeby. 

W celu zgłoszenia na terapię prosimy o kontakt:

Paulina Kalka, psycholog, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej – praca z dziećmi
z niepełnosprawnością wzrokową 

Agnieszka Piotrowska, psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog – praca z dziećmi (5-6 lat) z niepełnosprawnością słuchową

Urszula Brzozowska, psycholog, pedagog specjalny – praca z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową

Magdalena Jaczkowska, psycholog – praca z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową

Zgłoszenia indywidualne poprzez sekretariat poradni, nr. tel. 61 670 40 37 lub na adres mailowe osób prowadzących: paulina.kalka@zppp2.pl, agnieszka.piotrowska@zppp2.pl,urszula.brzozowska@zppp2.pl, magdalena.jaczkowska@zppp2.pl.

Rozmiar czcionki
Kontrast