Opieką terapeutyczną obejmujemy dzieci:

  • słabowidzące,
  • niewidome,
  • z korowymi/mózgowymi zaburzeniami widzenia (CVI).

Poszukujemy modyfikacji poprawiających funkcjonowanie dzieci słabowidzących i niewidomych, pamiętając o stymulacji wszystkich sfer rozwojowych: poznawczej, komunikacji, motoryki, orientacji przestrzennej, samoobsługi, percepcji, koordynacji percepcyjno-motorycznej, społecznej i emocjonalno-motywacyjnej.

Proponujemy ćwiczenia znajdujące się w sferze najbliższego rozwoju oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych małego dziecka i ucznia niepełnosprawnego wzrokowo.

Celem terapii dzieci słabowidzących jest rozwój umiejętności efektywnego posługiwania się wzrokiem, a także kształtowanie umiejętności kompensacji poważnej dysfunkcji narządu wzroku. 

Terapia z dziećmi niewidomymi obejmuje zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia rozwijające percepcję dotykową przygotowujące do nauki pisma Braille’a i zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. 

Zajęcia z dziećmi z mózgowymi zaburzeniami widzenia skupiają się na wnikliwej ocenie funkcjonowania wzrokowego, celem określenia obszarów trudności rozwojowych i mocnych stron dziecka (funkcji zaburzonych i niezaburzonych). Na tej podstawie prowadzone są oddziaływania wspomagająco-usprawniające funkcjonowanie wzrokowe. 

Wykorzystujemy specjalistyczne programy i pomoce do oceny i terapii.
Poradnia wyposażona jest w pomoce optyczne (lupy, lunetki, powiększalniki stacjonarne) i nieoptyczne, powiększalnik stacjonarny, komputerowy program powiększający z udźwiękowieniem, maszynę brajlowską, białe laski dla dzieci i in.

W terapii tyflopedagogicznej współpracujemy z rodziną dziecka. 

Osoby prowadzące: 

Paulina Kalka – psycholog, tyflopedagog, terapeuta SI.

Marzena Nowak – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzroku słabowidzących.

Informacje dodatkowe oraz szczegółowe warunki kwalifikacji pod nr tel. 61 670 40 37 lub e-mail paulina.kalka@zppp2.pl, grazyna.wierachowska@zppp2.pl.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast