Terapia prowadzona w naszej Poradni rozumiana jest jako forma pomocy rodzinie, zmierzającej do łagodzenia problemów dziecka zarówno w relacjach z rówieśnikami jak i uczestniczącymi w jego życiu osobami dorosłymi. Istotą pracy terapeutycznej jest poszerzanie i rozwijanie obszaru wzajemnego zrozumienia wszystkich członków rodziny oraz pogłębienie więzi emocjonalnych w ramach systemu społecznego w jakim funkcjonuje dziecko. Terapeutka służy pomocą w komunikacji ze szkołą w sytuacjach trudnych, poprzez nawiązanie współpracy z wychowawcami a także pedagogiem i psychologiem szkolnym – osobami zaangażowanymi w proces wychowania. W stosunku do rodziców pełni rolę konsultanta, dostarczającego wiedzy o specyficznych potrzebach dzieci w różnych okresach rozwojowych, a także mechanizmach psychologicznych leżących u podstaw zachowania dziecka. Buduje we współpracy z rodzicami indywidualne programy treningu umiejętności wychowawczych związane z wdrażaniem odpowiednich metod i środków wychowawczych, oparte na zrozumieniu trudności najmłodszych członków rodziny. Szczególnie zaś stara się rozwijać umiejętność mądrego, budującego siłę i poczucie własnej wartości wspierania i towarzyszenia dzieciom w ich życiu emocjonalnym. Osiąganie sukcesów będzie możliwe tylko w atmosferze wzajemnego zaufania, szacunku i poczuciu bezpieczeństwa w rodzinie. Jak to robić?

Terapia prowadzona jest w systemie poznawczo-behawioralnym.

Przebieg sesji: 

Spotkania raz w tygodniu (1 godzina).   

Osoba prowadząca: Hanna Gawrońska 

Informacje dodatkowe oraz szczegółowe warunki kwalifikacji pod nr tel. 61 670 40 37 lub e-mail hanna.gawronska@zppp2.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast