Paulina Kalka – psycholog, tyflopedagog, terapeuta SI.
Adres e-mail: paulina.kalka@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się konsultacją, diagnozą i terapią psychologiczną, tyflopedagogiczną, sensomotoryczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Udziela wsparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Marzena Nowak – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzroku słabowidzących.
Adres e-mail: marzena.nowak@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i tyflopedagogiczną dzieci słabowidzących i niewidomych oraz terapią widzenia (rehabilitacją wzroku słabowidzących). Prowadzi konsultacje i wykłady dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych i szkolnych dotyczące trudności edukacyjnych wynikających z zaburzeń wzrokowych. Organizuje warsztaty dla tyflopedagogów powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa wielkopolskiego.

Rozmiar czcionki
Kontrast