Warsztaty dla tyflopedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na doskonalenie warsztatu pracy tyflopedagoga poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W roku szkolnym 2022/2023 odbędą się 2 warsztaty.

Termin pierwszego warsztatu: 24 listopada 2022r.

Zgłoszenie chęci udziału w warsztacie prosimy przesyłać na adres email: paulina.kalka@zppp2.pl.

Rozmiar czcionki
Kontrast