W dniu 10.12.2021r. o godz. 10.00 zapraszamy na kolejne spotkanie tyflopedagogów PPP z terenu województwa wielkopolskiego.
Ze względu na trwającą pandemię odbędzie się ono w formie online.

Temat spotkania: Prezentacja i omówienie narzędzi psychologicznych i tyflopedagogicznych do diagnozy funkcji wzrokowych.

Podczas spotkania będzie również możliwość konsultacji spraw bieżących.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: paulina.kalka@zppp2.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast