Konsultacje, porady, wspieranie pracy zespołu kryzysowego w szkole w przekazywaniu pracownikom i uczniom informacji o zdarzeniu, w organizowaniu pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły po zdarzeniu próby samobójczej/ samobójstwa ucznia/ uczennicy.

Główne założenia wsparcia oparte są o wskazówki Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Osoby do kontaktu:

Paulina Kalka – psycholog, adres email: paulina.kalka@zppp2.pl

Urszula Brzozowska – psycholog, adres email: urszula.brzozowska@zppp2.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast