Zapraszamy na warsztat dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Osoby z niepełnosprawnością są wśród nas”, którego celem jest rozwijanie wśród dzieci postaw akceptacji wobec osób z
niepełnosprawnościami.

W trakcie zajęć dzieci będą miały okazję dowiedzieć się:

  • co oznacza pojęcie „osoba z niepełnosprawnością”,
  • jakie są rodzaje niepełnosprawności,
  • z jakich pomocy korzystają osoby z niepełnosprawnościami,
  • w jak sposób porozumiewają się osoby z niepełnosprawnością,
  • w jaki sposób należy zachowywać się wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami,
  • jak dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

W trakcie zajęć dzieci będą miały okazję „wczuć się” w sytuację osób z niepełnosprawnością, a tym
samym doświadczyć barier, które napotykają w codziennym życiu.

Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają podobne
potrzeby, cele i marzenia jak osoby pełnosprawne i żyją tak jak inni – uczą się w szkołach, pracują,
uprawiają sporty, mają zainteresowania i pasje.

Wierzymy, że w ten sposób przyczynimy się do przełamywania stereotypów dotyczących osób z
niepełnosprawnościami oraz kształtowania wobec nich pozytywnych zachowań.

Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku 5-7 lat, odbywają się w małych grupach, na terenie
przedszkola, które zgłosi chęć udziału, z zachowaniem zasad sanitarnych. Oferta jest skierowana do
przedszkoli ogólnodostępnych.

Prowadzące:
mgr Urszula Brzozowska – psycholog, pedagog specjalny,
mgr Paulina Kalka – psycholog, tyflopedagog.

W spawie zgłoszenia, prosimy o kontakt z sekretariatem PPP-S, tel. 616704037

Rozmiar czcionki
Kontrast