Oferta dla:

  • dzieci, młodzieży, dorosłych od urodzenia do ukończenia edukacji;
  • w tym dzieci od 0 do 3 lat z objawami opóźnienia rozwoju psychofizycznego lub z rozpoznaniem wad wrodzonych, zespołów genetycznych, których przebieg powiązany jest z niepełnosprawnością intelektualną;
  • dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną.

Oferujemy:

  • Kompleksową, interdyscyplinarną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zaburzeń integracji senesorycznej.
  • Opiniowanie i orzecznictwo – wydajemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, opinie dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego,  informacje o wyniku badania.
  • Pomoc w wyborze placówki edukacyjnej zgodnie z potrzebami dziecka, monitorowanie przebiegu edukacji poprzez współpracę z osobami pracującymi z uczniami w szkołach.
  • Indywidualną terapię psychologiczną – ukierunkowaną na stymulowanie funkcji intelektualnych oraz następujące rodzaje terapii: pedagogiczną, logopedyczną, SI oraz RehaCom.
  • Wsparcie dla rodziców w postaci: konsultacji i poradnictwa w zakresie stymulowania rozwoju intelektualnego, konsultacji psychologicznych i logopedycznych dla rodziców, psychoterapii
  • coachingu dla rodzica.
  • Szkolenia i konsultacje dla nauczycieli, i specjalistów pracujących w placówkach z zakresu dostosowywania potrzeb edukacyjnych dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Skład:
Magdalena Rzepa: psycholog, pedagog specjalny, coach
Anna Grygiel-Łętowska: psycholog, psychoterapeuta
Mariola Peplińska: pedagog specjalny, terapeuta
Danuta Kuras: oligofrenopedagog, pedagog, neurologopeda
dr Anna Wiśniewska-Jankowska: psycholog, pedagog, surdopedagog i psychoterapeuta psychodynamiczny

Rozmiar czcionki
Kontrast