Oferta:

  • diagnoza psychologiczna;
  • diagnoza pedagogiczna;
  • diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna;
  • konsultacje w zakresie funkcjonowania sensomotorycznego;
  • terapia indywidualna (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna);
  • psychoterapia dzieci i młodzieży;
  • konsultacje i porady związane ze stymulowaniem rozwoju poznawczego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową i chorobami neurologicznymi;
  • szkolenia i konsultacje dla nauczycieli, i specjalistów pracujących w placówkach z zakresu dostosowywania potrzeb edukacyjnych dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością ruchową i chorobami neurologicznymi.

Dzieci będące pod naszą opieką wspieramy od urodzenia do zakończenia edukacji, współpracując z innymi specjalistami na terenie naszej placówki i poza nią. Zgodnie z potrzebami podopiecznych prowadzimy systematyczną, intensywną, interdyscyplinarną terapię indywidualną. Informujemy rodziców o dostępnej ofercie oświatowej, od wczesnego wspomagania rozwoju, po wsparcie w wyborze placówki, zaspokajającej potrzeby ich dziecka. Monitorujemy przebieg edukacji, poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami i innymi osobami w niej uczestniczącymi. Na prośbę nauczycieli oraz rodziców prowadzimy szkoleniowe rady pedagogiczne oraz indywidualne konsultacje, przybliżając specyficzne potrzeby edukacyjne naszych podopiecznych.

 

Skład:
Urszula Brzozowska psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog specjalny.
Anna Grygiel-Łętowska – psycholog, psychoterapeuta.
Jolanta Stepa- Śledź – pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Rozmiar czcionki
Kontrast