Oferta dla: 

 • dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych`
 • rodziców
 • nauczycieli

Proponujemy:

 • kompleksową diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną) rozwoju dziecka i poziomu jego umiejętności
 • pomoc w wyborze miejsca kształcenia
 • monitorowanie losów edukacyjnych dziecka
 • wsparcie psychologiczne
 • terapię pedagogiczną, reedukację
 • indywidualną terapię logopedyczną
 • porady wychowawcze dla rodziców
 • konsultacje i spotkania szkoleniowe dla nauczycieli
 • wizyty postdiagnostyczne w placówkach oświatowych 

Dzieci objęte naszą opieką mają również możliwość uczestniczenia w innych formach oddziaływań proponowanych przez Poradnię zgodnie z aktualną ofertą.

W skład zespołu wchodzą osoby znające język migowy.

 

Skład:
Małgorzata Falak –  pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, wieloletni nauczyciel nauczania początkowego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej
Agnieszka Piotrowska – psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog
dr Anna Wiśniewska-Jankowskapsycholog, pedagog, surdopedagog i psychoterapeuta psychodynamiczny (posługuje się językiem migowym)

Rozmiar czcionki
Kontrast