Oferta dla: 

 • dzieci z uszkodzonym wzrokiem oraz z dodatkowymi schorzeniami w wieku 0- 24 lat,
 • rodziców i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnością wzrokową.

Proponujemy: 

 1. Diagnostykę psychologiczną, pedagogiczną, tyflopedagogiczną, mózgowych zaburzeń widzenia, integracji sensorycznej i logopedyczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo i z niepełnosprawnością sprzężoną
 1. Opiniowanie i orzecznictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo, wydawanie:
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole; 
 • orzeczeń i opinii dla dzieci na czas wychowania przedszkolnego i dla uczniów na I,II i III etapie edukacji; 
 • informacji dla celów orzeczniczych służby zdrowia, instytucji dla niepełnosprawnych wzrokowo i innych. 
 1. Pomoc dla dzieci, rodziców:
 • terapia tyflopedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • wsparcie psychologiczno-terapeutyczne,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • konsultacje i porady dla rodziców i opiekunów zgłaszanych dzieci.

W zależności od potrzeb prowadzimy także wsparcie w innych formach, np. spotkania grupy wsparcia dla uczniów, wykłady dla rodziców.

 1. Pomoc dla placówek oświatowych:
 • wizyty postdiagnostyczne w placówkach oświatowych dotyczące problemów wzrokowych, rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych wzrokowo,
 • konsultacje i wsparcie dla tyflopedagogów, pedagogów i psychologów przedszkoli i szkół podstawowych miasta Poznania, w których uczą się dzieci niepełnosprawne wzrokowo,
 • warsztaty dla tyflopedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa wielkopolskiego.

Skład:
Paulina Kalka – psycholog, tyflopedagog, terapeuta SI
Marzena Nowak – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, rehabilitant wzroku słabowidzących.
Danuta Kuras – oligofrenopedagog, pedagog, neurologopeda

Rozmiar czcionki
Kontrast