Małgorzata Juszczak-  pedagog-terapeuta; terapeuta integracji sensorycznej ll stopnia.
W Poradni zajmuje się diagnozą procesów integracji sensorycznej; prowadzi indywidualną terapię SI oraz konsultacje z zakresu SI dla dzieci od drugiego roku życia, będących podopiecznymi ZPPP nr 2. Udziela porad ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Opiekuje się studentami odbywającymi w tutejszej Poradni praktyki z zakresu terapii pedagogicznej .
Adres e-mail: malgorzata.juszczak@zppp2.pl

 

Rozmiar czcionki
Kontrast