Zaproszenie na zajęcia Self Help +

Drogi Rodzicu! Masz dużo obowiązków? Jesteś zmęczona/y? Masz w sobie tak wiele emocji, że trudno Tobie pomieścić emocje swojego dziecka? Jeżeli choć na jedno z powyższych pytań odpowiadasz TAK – mamy dla Ciebie ofertę 🙂 Ważne jest, aby nauczyć się wspierać siebie. Gdy my jesteśmy zadbani, możemy dbać o innych. O nasze dzieci. Zapraszamy wszystkich ...

Spotkanie Sieci Surdopedagogów i Surdopsychologów z terenu województwa wielkopolskiego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Sieci Wsparcia Surdopedagogów i Surdopsychologów z terenu województwa wielkopolskiego. Spotkanie odbędzie się dnia 18 maja w godz. 10:00 – 13:00 w tutejszej Poradni (budynek PPP-S, sala nr 12). Temat: Testy pedagogiczne w diagnozie surdopedagogicznej (ujęcie praktyczne). Spotkanie poprowadzi Pani Marta Wabińska z PPP w Ostrowie Wielkopolskim. Serdecznie zapraszamy! ...

Spotkanie grupy wsparcia dla tyflopedagogów przedszkoli i szkół z terenu miasta Poznania

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu zaprasza tyflopedagogów ze szkół i przedszkoli na II spotkanie stacjonarne Grupy Wsparcia Tyflopedagogów z terenu miasta Poznania, poświęcone edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową.    Spotkanie odbędzie się dnia 18.04.2023 r. o godzinie 16.30 w tutejszej Poradni w sali nr ...

Zaproszenie na warsztaty tyflopedagogów PPP województwa wielkopolskiego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi  Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu zaprasza na 28 warsztaty tyflopedagogów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Województwa Wielkopolskiego, które odbędą się dnia 20.04.2023 r. (czwartek), o godzinie 10.00 w tutejszej Poradni, w sali nr 12. Program warsztatów: Powitanie uczestników. Diagnoza tyflopedagogiczna w poradni psychologiczno – pedagogicznej – wprowadzenie. ...

Zaproszenie na spotkanie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, wchodząca w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Psychologów/Pedagogów szkół/przedszkoli specjalnych/integracyjnych, klas terapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu, ul. Żniwna 1. Plan spotkania: Powitanie i zwiedzanie szkoły. Prelekcja online na ...

Warsztaty tyflopedagogów PPP województwa wielkopolskiego

Warsztaty dla tyflopedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na doskonalenie warsztatu pracy tyflopedagoga poradni psychologiczno-pedagogicznej. W roku szkolnym 2022/2023 odbędą się 2 warsztaty. Termin pierwszego warsztatu: 1 grudnia 2022 roku o godz. 10:00. Zgłoszenie chęci udziału w warsztacie prosimy przesyłać na adres email: paulina.kalka@zppp2.pl. ...

Spotkanie grupy wsparcia dla tyflopedagogów przedszkoli i szkół z terenu miasta Poznania

Spotkania adresowane są do tyflopedagogów realizujących zajęcia rewalidacyjne w przedszkolach i szkołach z dziećmi/ uczniami słabowidzącymi i niewidomymi znajdującymi się pod opieką tutejszej Poradni.  Celem spotkań jest tworzenie przestrzeni i warunków wsparcia dla specjalistów – tyflopedagogów, w tym między innymi umożliwienie:  wymiany doświadczeń, doskonalenia warsztatu pracy, integracji nauczycieli – tyflopedagogów, zajmujących się terapią dzieci i ...

Spotkanie Sieci Surdopedagogów i Surdopsychologów z terenu Wielkopolski

Uprzejmie informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku na terenie naszej Poradni odbędzie się spotkanie Sieci Surdopedagogów i Surdopsychologów z terenu województwa wielkopolskiego. Tematem spotkanie będzie omówienie funkcjonalności nowego narzędzia diagnostycznego Test Leksyka PJM-PL. Szczegółowe informacje na temat testu można znaleźć na stronie: test-leksyka.pl Z założenia w/w spotkanie ma mieć formę bezpłatnego miniszkolenia.  Zostanie ono ...

Zapraszamy do zapisów na Wspierający Krąg Mam

Jest to grupa wsparcia dla mam dzieci z niepełnosprawnością w formule cyklu spotkań z innymi mamami, mających na celu wzajemne emocjonalne, mentalne i informacyjne wsparcie. Doświadczenie diagnozy niepełnosprawności dziecka stawia nas w obliczu niespodziewanego emocjonalnego i życiowego wyzwania. Innego, wymagającego nowych scenariuszy działania i uruchomienia zupełnie nowych zasobów, kosztującego ogrom emocji wymagających przepracowania. Wymiana doświadczeń, ...

Przerwa w funkcjonowaniu Poradni w dniach 1-12.08.2022r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 12 sierpnia 2022 roku Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 będzie zamknięty. ...

Zaproszenie na spotkanie specjalistów z Ukrainy zatrudnionych w polskim systemie oświaty | Запрошення на зустріч спеціалістів з України, які працюють у польській системі освіти

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, że w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 będzie organizowane spotkanie dla ukraińskich specjalistów zatrudnionych w poznańskich placówkach oświatowych. Data: 6 czerwca 2022 r., godz. 16:00 Miejsce spotkania: ul. 28 czerwca 1956r nr 296/298 Poznań (budynek Poradni Specjalistycznej), sala nr 1 Osoba prowadząca: Olha Babicheva (ukraińska psycholożka zatrudniona w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ...

Spotkanie członków Wielkopolskiej Sieci Współpracy Surdopsychologów i Surodpedagogów

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 kwietnia b.r. w ZPPP nr 2 odbędzie się zjazd członków Wielkopolskiej Sieci Współpracy Surdopsychologów i Surdopedagogów. W ramach spotkania wykład i warsztaty poprowadzi Pani mgr Karolina Zienkiewicz  (pedagog, neuroterapeuta, certyfikowany psychotraumatolog, spec. w zakresie diagnostyki słuchu oraz badań obiektywnych, spec. diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. PROVIDER SSP SAFE AND ...

Психолого-педагогічна консультація в Познані для дітей та підлітків з особливими освітніми потребами надає підтримку дітей та підлітків з обмеженими можливостями: – інтелектуальними – руховими – слуховими – зоровими Надаємо підтримку батькам та опікунам дітей-інвалідів. Виконуємо психологічну, педагогічну та логопедичну діагностику. За результатами психолого-педагогічного обстеження видаємо Висновки про необхідність спеціальної освіти та необхідність раннього сприяння розвитку. ...

Психолого-педагогическая Консультация в Познани для детей и подростков с особыми образовательными потребностями оказывает поддержку детей и подростков с ограниченными возможностями: – интеллектуальными – двигательными – слуховыми – зрительными Оказываем поддержку родителям и опекунам детей-инвалидов. Выполняем психологическую, педагогическую и логопедическую диагностику. По результатам психолого-педагогического обследования выдаем Заключения о необходимости специального образования и необходимости раннего содействия развитию. Заключения необходимы ...

Spotkanie członków sieci Surdopedagogów i Surdopsychologów Województwa Wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 marca 2022 roku na platformie zoom odbyło się spotkanie Sieci Surdopedagogów i Surdopsychologów Województwa Wielkopolskiego koordynowanej przez pracownika ZPPP nr 2 – dr Annę Wiśniewską-Jankowską. Tematem spotkania było wykorzystanie dostępnych narzędzi psychologicznych w diagnozie dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Następne spotkanie jest planowane na dzień 25 kwietnia (w ...

Zaproszenie

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Ze względu na sytuację migracyjną związaną z wojną w Ukrainie oraz rosnące potrzeby dotyczące wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i ich rodzin oraz nauczycieli Państwa placówek w trybie pilnym organizujemy spotkanie dla: Psychologów/Pedagogów szkolnych oraz Dyrektorów / Psychologów Przedszkoli. Spotkanie odbędzie się dnia 16.03.2022r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i ...

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia ciepła, zdrowia i miłości. Życzymy, aby był to czas spędzony w rodzinnej atmosferze, pełnej radości i spokoju. Niech Nowy Rok niesie ze sobą wytchnienie od codziennych trosk. Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu ...

Konsultacje dla placówek przedszkolnych

W ramach poszerzania wsparcia dla placówek przedszkolnych, będących pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, oferujemy konsultacje w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w zakresie wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. Potrzebę konsultacji prosimy zgłaszać na adres e-mail (magdalena.jaczkowska@zppp2.pl) podając imię i nazwisko, nazwę placówki oraz numer telefonu. ...

Spotkania sieci psychologów i pedagogów szkolnych

Szanowne Panie, Informujemy, że chcemy wznowić działalność Sieci Psychologów i Pedagogów Szkolnych działających przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2w Poznaniu.  Nasze spotkania były wartościowe i dawały nam wsparcie, możliwość wymiany doświadczeń oraz energię do dalszej pracy, dlatego pragniemy je kontynuować.  W związku z tym serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym, które odbędzie ...

Spotkanie dla nauczycieli pracujących z uczniami słabosłyszącymi

Spotkanie odbędzie się on-line dnia 12.01.2022 r. o godz.16.00. Pierwsze spotkanie będzie miało charakter organizacyjny (ustalanie potrzeb grupy, tematyki i harmonogramu spotkań). Osoby zainteresowane uczestniczeniem prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 5.01.2022r. na adres: agnieszka.piotrowska@zppp2.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko; placówka; kontakt e-mail i  numeru telefonu.  ...

Webinar dla tyflopedagogów poradni psychologiczno – pedagogicznych z województwa wielkopolskiego

W dniu 10.12.2021r. o godz. 10.00 zapraszamy na kolejne spotkanie tyflopedagogów PPP z terenu województwa wielkopolskiego.Ze względu na trwającą pandemię odbędzie się ono w formie online. Temat spotkania: Prezentacja i omówienie narzędzi psychologicznych i tyflopedagogicznych do diagnozy funkcji wzrokowych. Podczas spotkania będzie również możliwość konsultacji spraw bieżących. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: paulina.kalka@zppp2.pl ...

Dzień bezpłatnych konsultacji dla rodziców dzieci 0-3

Zapraszamy na spotkania, które odbędą się na terenie Poradni. Zapisz się do jednego z naszych specjalistów na konsultację. Szczegóły w wydarzeniu.  ...

Zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy na warsztat dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Osoby z niepełnosprawnością są wśród nas”, którego celem jest rozwijanie wśród dzieci postaw akceptacji wobec osób zniepełnosprawnościami. W trakcie zajęć dzieci będą miały okazję dowiedzieć się: co oznacza pojęcie „osoba z niepełnosprawnością”, jakie są rodzaje niepełnosprawności, z jakich pomocy korzystają osoby z niepełnosprawnościami, w jak sposób ...

Jesteśmy innowacyjni

Dr Anna Wiśniewska-Jankowska (psycholog w ZPPP nr 2) wraz z prof. UAM Martą Wrześniewską-Pietrzak oraz dr hab. Karoliną Rutą-Korytowską (naukowczyniami z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) jako grupa nieformalna opracowują w ramach programu Generator Dostępności narzędzie diagnostyczne Test Leksyka PJM-PL. Innowacja ta adresowana jest do diagnostów i osób pracujących z uczniami niesłyszącymi. Będzie to ...

Godziny otwarcia sekretariatu w roku szkolnym 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 sekretariat Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi będzie czynny w następujących godzinach: Poniedziałek: 8-15 Wtorek: 8-18 Środa: 8-18 Czwartek: 8-15 Piątek: 8-15   ...

Godziny otwarcia sekretariatu w okresie wakacyjnym.

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym sekretariat Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi będzie czynny codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00. ...

Zasady funkcjonowania Poradni od 25 maja 2020r.

Szanowni Państwo, Z dniem 25 maja br. w Poradni wznowiona zostanie działalność diagnostyczna z uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa (o których można przeczytać tutaj). Wszelkie działania terapeutyczne na terenie Poradni oraz diagnozy SI pozostają jednak zawieszone do odwołania.  W miarę możliwości zajęcia terapeutyczne realizowane są  przez poszczególnych specjalistów w formie on-line, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowania ...

Zasady działania Poradni do dnia 24 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że za zgodą Wydziału Oświaty Miasta Poznania do dnia 24.05.2020 r. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi) zawiesza wszelkie zajęcia, terapie i diagnozy w bezpośrednim kontakcie z klientem. Możecie Państwo kontaktować się z nami pod nr tel. w godzinach ...

Zasady funkcjonowania Poradni do 24.04.2020r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że za zgodą Wydziału Oświaty Miasta Poznania w dniach 25.03. do 24.04.2020r. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi) zawiesza wszelkie zajęcia, terapie i diagnozy w bezpośrednim kontakcie z klientem. Możecie Państwo kontaktować się z nami pod podanymi ...

Z nieopisanym żalem zawiadamiamy

Z nieopisanym żalem zawiadamiamy, że 12 marca 2020 r. zmarła nasza koleżanka Barbara Korzeniewska, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu. Przyjaciel ludzi, człowiek o szlachetnym sercu i wielkiej empatii. Wspaniała dyrektorka, psycholożka i wykładowczyni. Niedościgniony wzór do naśladowania. Bez reszty oddana dzieciom, ich rodzicom, swoim współpracownikom oraz wszystkim potrzebującym pomocy i wsparcia. Basiu,  ...

Dezynfekcja

W związku z aktualnym zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym uprzejmie informujemy, że budynki należące do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 zostały poddane dezynfekcji w dniu 13.03.2020r. ...

Odwołanie zespołów orzekających w dniach 09.03-24.03.2020r.

Szanowni Rodzice, Uprzejmie informujemy, że wyznaczone Zespoły Orzekające w dniach 09.03-24.03.2020r.  zostały odwołane w związku z zamknięciem poradni. Rodzice dzieci, których sprawy miały być rozpatrywane w w/w terminach zostaną poinformowani telefonicznie o nowych terminach Zespołów po wznowieniu pracy Poradni. ...

Zamknięcie ZPPP nr 2 w dniach 11.03-24.03.2020

Zgodnie z rekomendacją Dyrektora Wydziału Oświaty Miasta Poznania Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w dniach 11.03.-24.03.2020 zostaje zamknięty. ...
Rozmiar czcionki
Kontrast