Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 marca 2022 roku na platformie zoom odbyło się spotkanie Sieci Surdopedagogów i Surdopsychologów Województwa Wielkopolskiego koordynowanej przez pracownika ZPPP nr 2 – dr Annę Wiśniewską-Jankowską. Tematem spotkania było wykorzystanie dostępnych narzędzi psychologicznych w diagnozie dzieci i młodzieży z wadą słuchu.

Następne spotkanie jest planowane na dzień 25 kwietnia (w godz. od 14:00 do 17:00) w siedzibie ZPPP nr 2. Będzie ono miało formę warsztatu poprowadzonego przez mgr Karolinę Zienkiewicz (providera SSP Safe and Sound Protocol, providera Focus System ILS, terapeutę EMDR, terapeutę BRAINSPOTTING, szkoleniowca POLSKIEGO PEDIATRYCZNEGO TESTU ZDANIOWEGO, członka IGAPS (INTERNATIONAL GUILD OF AUDITORY PROCESSING SPECIALISTS).

Rozmiar czcionki
Kontrast