W trakcie zajęć dzieci będą miały okazję dowiedzieć się:

  • co oznacza pojęcie „osoba z niepełnosprawnością”,
  • jakie są rodzaje niepełnosprawności,
  • z jakich pomocy korzystają osoby z niepełnosprawnościami,
  • w jak sposób  porozumiewają się osoby z niepełnosprawnością,
  • w jaki sposób należy zachowywać się wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami,
  • jak dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

W trakcie zajęć dzieci  będą mogły „wczuć się” w sytuację osób z niepełnosprawnością, a tym samym doświadczyć barier, które napotykają w codziennym życiu.

Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają podobne potrzeby, cele i marzenia jak osoby pełnosprawne i żyją tak jak inni – uczą się w szkołach, pracują, uprawiają sporty, mają zainteresowania i pasje.

Wierzymy, że w ten sposób przyczynimy się do przełamywania stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowania wobec nich pozytywnych zachowań.

Warsztaty odbywają się w małych grupach, na terenie przedszkola, które zgłosi chęć udziału, z zachowaniem zasad sanitarnych. Oferta jest skierowana do przedszkoli ogólnodostępnych.

Osoby prowadzące:

mgr Urszula Brzozowska – psycholog, pedagog specjalny,

mgr Paulina Kalka – psycholog, tyflopedagog.

W spawie zgłoszenia, prosimy o kontakt z sekretariatem PPP-S,  tel. 616704037 lub wysłanie wiadomości na adres email jednej z osób prowadzących: urszula.brzozowska@zppp2.pl lub paulina.kalka@zppp2.pl.

Rozmiar czcionki
Kontrast