Szanowni Państwo
Dyrekcja oraz Pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu
życzą Państwu Pogodnych Świąt Wielkanocnych!


Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się spotkaniu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

nr 6 w Poznaniu.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Wspomagania Przedszkoli odbędzie się 06.03.2024 r. o godzinie 9:00.

Temat: „Jak komunikować Rodzicowi trudności/deficyty/niepełnosprawności dziecka i zachęcić do diagnozy specjalistycznej” (zajęcia warsztatowe – cz. II).

Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom.


Z wyrazami szacunku

Magdalena Rudzińska

Alicja Gudańska-Walkowska

09.11.2023 r.

Ogłoszenie o naborze na zajęcia TUS

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci w formie treningu umiejętności społecznych (TUS).

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma grupowych zajęć wspierająca rozwój emocjonalny
i społeczny dzieci. Podczas spotkań dzieci uczą się m.in. jak rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych, rozwijają samoświadomość i poczucie przynależności. Podnoszą świadomość posiadania mocnych stron, rozwijają umiejętności współdziałania w grupie i poszerzają poczucie wrażliwości na innych ludzi. Ponadto, uczestnicy rozwijają zdolności rozumienia norm społecznych, zapoznają się ze sposobami radzenia sobie
z frustracją oraz niepowodzeniami. Umiejętności te dzieci nabywają w trakcie gier i zabaw, pracę z tekstem (słuchanie opowiadań, bajek), zabaw ruchowych, zadań plastycznych oraz w trakcie interakcji pomiędzy uczestnikami grupy.

Zapraszamy do udziału w TUS, dzieci które:

 • W sytuacjach społecznych są niepewne siebie, nieśmiałe, często reagują lękiem;
 • Mają trudności w inicjowaniu i/lub utrzymywaniu znajomości rówieśniczych;
 • Przejawiają niską samoocenę, brak wiary we własne możliwości.

Najważniejszym celem zajęć jest:

 • uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb emocjonalnych;
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych;
 • rozwijanie samoświadomości, w tym posiadania mocnych stron;
 • rozwijanie zdolności budowania relacji z innymi;
 • nauka radzenia sobie z niepowodzeniami;
 • kształtowanie akceptowalnych społecznie wzorców zachowań w sytuacjach trudnych
  i konfliktowych.

Informacje organizacyjne:

 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu (poniedziałek), godz. 15:30 – 16:30;
 • czas trwania jednego spotkania – ok.  50-60 min;
 • rozpoczęcie zajęć od 04.12.2023r. – przewidzianych jest 10 spotkań;
 • grupa będzie liczyła do 10 osób;
 • przedział wiekowy – 8-10 lat (uczennice i uczniowie klas II i III SP z rejonu Poznań-Wilda);
 • zajęcia odbywają się w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2, przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 296/298.

Osoby prowadzące:                                                                                                                                   

mgr Lucyna Karbowiak – pedagog, trener metody TUS                                                        

mgr Alicja Szmyt – psycholog, trener metody TUS           

Zapisy i kontakt:

tel.: 539 677 025

e-mail: alicja.szmyt@zppp2.pl   

                      

06.10.2023 r.

Zaproszenie na spotkanie Grupy Roboczej ds. Wspomagania Przedszkoli w PPP6

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Wspomagania Przedszkoli,  odbywające się cyklicznie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Poznaniu.

                W tym roku szkolnym pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 08.11.2023 r. o godz. 09:00. Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom. Grupa jest otwarta, dlatego szczególnie mocno zapraszamy również te osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniach w zeszłym roku szkolnym.

                Ponadto informujemy, iż w dniu 25.10.2023 r. o godz. 09:00 odbędzie się spotkanie z nauczycielami grup realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, zainteresowanymi udziałem w projekcie wczesnego wykrywania dzieci z grupy ryzyka dysleksji.

                Osoby zainteresowane projektem, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu proszone są o bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą, p. Alicją Gudańską-Walkowską nr tel. 539 677 026.

Rozmiar czcionki
Kontrast