Warsztaty tyflopedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na doskonalenie warsztatu pracy tyflopedagoga poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W roku szkolnym 2021/2022 odbędą się 2 warsztaty.

Termin pierwszego warsztatu: 10 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w formie zdalnej.

Zgłoszenie chęci udziału w warsztacie prosimy przesyłać na adres email: paulina.kalka@zppp2.pl.

Rozmiar czcionki
Kontrast