EEGbiofeedback jest jedną z metod neuroterapii, której celem jest trening mózgu. Jest to metoda nieinwazyjna, bazująca na uczeniu się. Powstała ona w latach 60-tych ubiegłego wieku i była wykorzystywana m. in. w ośrodku szkoleniowym NASA. Biofeedback wykorzystuje biologiczne sprzężenie zwrotne w celu dostarczenia człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych.
Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Metoda ta ma szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą poprawić swoje zdolności koncentracji uwagi, zapamiętywania, uczenia czy radzenia sobie ze stresem. Biofeedback daje również ogromne możliwości terapeutyczne w zaburzeniach neurologicznych, psychiatrycznych oraz psychologicznych.

Podstawą przyjęcia na zajęcia terapeutyczne jest aktualne badanie EEG, a w przypadku chorób neurologicznych – pozytywna rekomendacja lekarza prowadzącego.

Osoba prowadząca: Mariola Peplińska pedagog specjalny, terapeuta.

Informacje dodatkowe oraz szczegółowe warunki kwalifikacji pod nr tel. 61 670 40 37 lub e-mail mariola.peplinska@zppp2.pl.

Rozmiar czcionki
Kontrast