Zaburzenie przetwarzania sensorycznego lub inaczej dysfunkcja integracji sensorycznej pojawia się w momencie, gdy mózg niepoprawnie przetwarza informacje sensoryczne pochodzące z własnego ciała lub z otoczenia. 

Może objawiać się w różny sposób, u każdej osoby może przyjmować odmienną postać i nasilenie w zależności od stanu psychofizycznego osoby. 

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego może współistnieć z różnymi innymi  zespołami, jak np. m.in. zespół deficytu uwagi, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół Aspergera, autyzm, zespół  Downa, alkoholowy zespół płodowy, zespół łamliwego chromosomu X, rozszczep kręgosłupa, całościowe zaburzenia rozwoju.

Najczęstsze objawy dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci dotyczą nieprawidłowej reakcji na bodźce. Są to m.in. niewłaściwe reakcje na dotyk, za niski lub zbyt wysoki poziom uwagi i aktywności, zaburzenia koordynacji ruchowej, opóźnienia w rozwoju ruchowym, rozwoju mowy, trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania, brak samoakceptacji lub poczucia własnej wartości.

Diagnozy przetwarzania sensorycznego prowadzimy przez cały rok szkolny, natomiast zgłoszenia na diagnozy w danym roku szkolnym przyjmowane są od września; ich ilość jest ograniczona. Ocena procesów integracji sensorycznej odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicem, informacji nt. sensomotorycznego funkcjonowania dziecka zawartych w odpowiednich do wieku kwestionariuszach, prób obserwacji klinicznej oraz/lub obserwacji dziecka podczas swobodnej i ukierunkowanej aktywności. 

Terapia – w przypadku stwierdzenia zaburzeń/dysfunkcji i możliwości objęcia dziecka indywidualną pomocą z zakresu SI, wdrożona zostaje terapia, w ramach której zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Terapia zazwyczaj trwa przez okres jednego-dwóch lat. Ilość miejsc na terapię jest ograniczona.

Osoby prowadzące:

Katarzyna Dowdo –  pedagog specjalny; terapeuta integracji sensorycznej II stopnia; terapeuta ręki; terapeuta wczesnej interwencji rozwoju małego dziecka; terapeuta metody Johansena; terapeuta zajęciowy. 

Małgorzata Juszczak – pedagog-terapeuta; terapeuta integracji sensorycznej ll stopnia.

Informacje dodatkowe oraz szczegółowe warunki kwalifikacji pod nr tel. 61 670 40 37 lub e-mail: katarzyna.dowdo@zppp2.pl i malgorzata.juszczak@zppp2.pl.

Artykuł na temat zaburzeń przetwarzania sensorycznego Pani Katarzyny Kozielskiej można przeczytać tutaj. Polecamy!

Rozmiar czcionki
Kontrast