Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298
61-469 Poznań
tel. 61 6704038
e-mail: sekretariat.p6@zppp2.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci
i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298
61-469 Poznań
tel. 61 6704037
e-mail: sekretariat.ps@zppp2.pl
Rozmiar czcionki
Kontrast