Psychoterapia i pomoc psychologiczna (w nurcie psychodynamicznym) dla dzieci i młodzieży. 

Obszary pomocy:

  • trudności w akceptowaniu swojej niepełnosprawności,
  • obniżone poczucie własnej wartości,
  • dolegliwości psychosomatyczne,
  • wahania nastroju,
  • doświadczanie stresu w szkole i w relacjach z rówieśnikami,
  • zmaganie się z problemami adaptacyjnymi wynikającymi z nieśmiałości,
  • lęki związane z usamodzielnianiem się. 

Istotnym elementem w pracy z młodzieżą jest współpraca z rodzicami, która koncentruje się na zwiększeniu umiejętności rozumienia zachowań dziecka lub adolescenta jak i komunikacji z nim. 

Charakter konsultacji, a zatem ogólnego rozeznania w sytuacji osoby poszukującej pomocy. W trakcie konsultacji ustalany jest główny problem, cele terapii, a także zawierany jest kontrakt terapeutyczny (regularność spotkań, warunki współpracy). 

Osoby prowadzące: 
Anna Grygiel-Łętowska psycholog, psychoterapeuta -przyjmuje młodzież. 
dr Anna Wiśniewska-Jankowska  – psycholog, pedagog, surdopedagog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży zorientowany psychodynamicznie (posługuje się językiem migowym) – przyjmuje dzieci i młodzież.

Informacje dodatkowe oraz szczegółowe warunki kwalifikacji pod nr tel. 61 670 40 37 lub e-mail: anna.grygiel.letowska@zppp2.pl, anna.wisniewska.jankowska@zppp2.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast