Adresatem proponowanych konsultacji są logopedzi i nauczyciele przedszkoli oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Podczas spotkań możliwe jest omówienie funkcjonowania językowego dziecka, przybliżenie specyfiki rozwoju mowy u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Nadrzędnym celem spotkań jest zaplanowanie programu oddziaływań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Osoby prowadzące:

Marta Cholewa logopeda, pedagog,
Danuta Kuras – neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog,
Agnieszka Piotrowska – psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog,
Jolanta Stepa-Śledź – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI.

Zgłoszenia dotyczące konsultacji w sekretariacie poradni, nr 61 670 40 37 lub na adresy mailowe osób prowadzących: marta.cholewa@zppp2.pl, danuta.kuras@zppp2.pl, agnieszka.piotrowska@zppp2.pl, jolanta.stepa.sledz@zppp2.pl.

Rozmiar czcionki
Kontrast