Obszary pomocy:

  • urodzenie dziecka niepełnosprawnego, 
  • przedłużający się smutek, żałoba lub poczucie straty,
  • choroba i utrata zdrowia dziecka,
  • doświadczanie trudnych relacji z ludźmi z otoczenia,
  • poczucie osamotnienia,
  • doświadczanie uczucia napięcia, lęków, niepokoju,
  • nieustające obawy o przyszłość, 
  • poczucie zagubienia i brak pewności siebie. 

Osoby prowadzące: 
Anna Grygiel-Łętowska – psycholog, psychoterapeuta;
dr Anna Wiśniewska-Jankowska – psycholog, pedagog, surdopedagog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży zorientowany psychodynamicznie (posługuje się językiem migowym).

Kwalifikacja: Pierwsze spotkania z psychologiem mają charakter konsultacji, a zatem ogólnego rozeznania w sytuacji osoby poszukującej pomocy. W trakcie konsultacji ustalany jest główny problem, cele terapii, a także zawierany jest kontrakt terapeutyczny (regularność spotkań, warunki współpracy).

Zgłoszenie chęci podjęcia psychoterapii prosimy przesyłać na adresy email osób prowadzących: anna.grygiel.letowska@zppp2.pl, anna.wisniewska.jankowska@zppp2.pl lub w sekretariacie Poradni pod numerem telefonu: 61 670 40 37.

Rozmiar czcionki
Kontrast