Podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami, w zależności od zgłaszanych problemów, możliwe jest udzielanie porad z zakresu:

  • afazji u dzieci – objawów afazji; funkcjonowania dzieci z afazją w różnych środowiskach oraz zapewnienia odpowiednich warunków terapeutycznych w celu rozwijania ich sprawności językowej;
  • niepełnosprawności intelektualnej – specyficznych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i wynikających z niej ograniczeń (funkcjonowanie społeczne, obniżona sprawność samoobsługowa, niższe możliwości w obszarze edukacji, dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo czy podejmowania decyzji), a przede wszystkim rozwijanie sfery poznawczej (w tym językowej) i społecznej.

Osoby prowadzące:

Danuta Kuras – pedagog specjalny, neurologopeda, adres email:

Jolanta Stepa-Śledź – pedagog specjalny, neurologopeda, adres email:

Chęć skorzystania z proponowanej formy pomocy można zgłaszać w sekretariacie Poradni – tel. kontaktowy 61 670 40 37 lub na adresy email osób prowadzących: danuta.kuras@zppp2.pl,jolanta.stepa.sledz@zppp2.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast