Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 wchodząca w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 jest poradnią rejonową.

Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów.

Nasi pracownicy oprócz podstawowych specjalizacji posiadają również dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

  • neurologopedii,
  • socjoterapii,
  • psychoterapii,
  • surdopedagogiki,
  • doradztwa zawodowego,
  • terapii pedagogicznej,
  • coachingu,
  • profilaktyki uzależnień,
  • terapii EEG Bio-feedback.

Rodzice zgłaszający dziecko do naszej poradni uzyskają w sekretariacie wyczerpujące informacje dotyczące specjalistów, którzy obejmą dziecko/ucznia opieką (w zależności od placówki, do jakiej dziecko/uczeń uczęszcza, wieku i zgłaszanego problemu).

Rozmiar czcionki
Kontrast