Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 wchodząca w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 jest poradnią rejonową.

Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów.

Nasi pracownicy oprócz podstawowych specjalizacji posiadają również dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

  • neurologopedii,
  • socjoterapii,
  • psychoterapii,
  • surdopedagogiki,
  • doradztwa zawodowego,
  • terapii pedagogicznej,
  • coachingu,
  • profilaktyki uzależnień,
  • terapii EEG Bio-feedback.

Rodzice zgłaszający dziecko do naszej poradni uzyskają w sekretariacie wyczerpujące informacje dotyczące specjalistów, którzy obejmą dziecko/ucznia opieką (w zależności od placówki, do jakiej dziecko/uczeń uczęszcza, wieku i zgłaszanego problemu).

Poniżej podajemy wykaz godzin realizacji dostępności wynikających z art. 42 ust. 2f ustawy Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730) pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6.

Nazwisko i imię NUMER KONTAKTOWY Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Cholewa Marta
Pedagog
539 678 007      
17:00-18:00
 
Dobrzykowska Sabina
Pedagog
539 679 020    
15:00-15:30
11:30-12:00  
Grzegorek Anna
Psycholog
539 678 021 10:30-11:00


09:30-10:00

Gudańska – Walkowska Alicja

Psycholog/ Wicedyrektor

539 677 026
16:00-17:00
     

Koperska – Figaj Agnieszka
Psycholog
539 679 023
07:30-08:00

11:15-11:45

   
Madalińska Dorota
Pedagog/logopeda
539 678 024


17:30-18:00

07:00-07:30
   
Rudzińska Magdalena
Pedagog
539 678 027    
07:00-07:30


07:00-07:30
Szczepańska Zuzanna
Pedagog
539 678 028   07:00-08:00
Szeszuła-Begier Izabela
Psycholog
539 678 022 17:00-18:00
Szmyt Alicja

Psycholog

539 677 025
13:00-14:00
Tomaszewska Magdalena
Pedagog/logopeda
539 678 030
13:00-13:30

13:00-13:30
 
Ziętek – Grześkowiak Barbara
Psycholog
539 678 029
10:00-11:00
     
Rozmiar czcionki
Kontrast