Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 wchodząca w skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 jest poradnią rejonową.

Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów.

Nasi pracownicy oprócz podstawowych specjalizacji posiadają również dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

  • neurologopedii,
  • socjoterapii,
  • psychoterapii,
  • surdopedagogiki,
  • doradztwa zawodowego,
  • terapii pedagogicznej,
  • coachingu,
  • profilaktyki uzależnień.

Rodzice zgłaszający dziecko do naszej poradni uzyskają w sekretariacie wyczerpujące informacje dotyczące specjalistów, którzy obejmą dziecko/ucznia opieką (w zależności od placówki, do jakiej dziecko/ uczeń uczęszcza, wieku i zgłaszanego problemu).

Poniżej podajemy wykaz godzin realizacji dostępności wynikających z art. 42 ust. 2f ustawy Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730) pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6.

Nazwisko i imię NUMER KONTAKTOWY Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Szczepańska Zuzanna
Pedagog/ Wicedyrektor
539 678 028   11:00-12:00  
Grzegorek Anna
Psycholog
539 678 021 09.00-10.00
Gudańska – Walkowska Alicja
Psycholog
539 677 026 16.00-17.00
Jójka Agnieszka
Pedagog
539 678 019 13.00-14.00    
Koperska – Figaj Agnieszka
Psycholog
539 679 023
07:30-08:00
11:15-11:45    
Madalińska Dorota
Logopeda
539 678 024 17.30-18.00      
Rudzińska Magdalena
Pedagog
539 678 027   07:00-07:30
07:00-07:30
Peczyńska Izabela Pedagog  
Szeszuła-Begier Izabela
Psycholog
539 678 022 07.30-08.00 07.30-08.00
Szmyt Alicja
Psycholog
539 677 025 07.30-08.00 07.30-08.00
Tomaszewska Magdalena
Pedagog/logopeda
539 678 030 10.00-11.00  
Ziętek – Grześkowiak Barbara
Psycholog
539 678 029
10:00-11:00
     
Rozmiar czcionki
Kontrast